به زودی تکمیل می گردد

-آثار آقا نجفی همدانی نرم افزارهای علوم قرآنی

-تاریخ های مهم

  • آخرین مهلت ارسال مقالات: اتمام یافت

  • اعلام نتایج داوری مقالات: نتایج اعلام شد

  • برگزاری همایش: 1396/10/7

-اطلاعات کنفرانس

کنگره علمی مفسر قرآن آیت الله آقانجفی همدانی
تاریخ برگزاری کنگره: دی ماه 96

دبیر علمی : آیت الله سیدمصطفی موسوی اصفهانی
دبیر اجرایی : سیدمحمدکاظم حجازی

Go to top